Geert Vandermeersche

Photo of Geert Vandermeersche

My current research project is entitled "Literature Teaching: the Narrative Construction of a Discipline". I focus on how the many facets of the literary field are represented in cultural narratives (movies, novels, graphic novels, ...) and how future language teachers position themselves in these discussions (through the use of fictional narratives as tools). The concepts of Bildung and the narrative turn are convergence points for my analyses.

Besides research, I also teach in courses of the teacher education programme for language teachers. My (academic) background is in Germanic Languages and Literature, and especially Literary Theory.

 

 

Huidig onderzoek

Titel: Literatuuronderwijs: de narratieve constructie van een discipline

Terwijl men, zoals Ronald Soetaert in De Cultuur van het Lezen vaststelt, over het literatuur- en cultuuronderwijs steeds in crisistermen spreekt, praten we vandaag over de maatschappij in culture en narratieve termen (Soetaert 2006 : 11 ev.; Tourraine). Deze paradox is duidelijk aanwezig in de contradictie tussen een literatuuronderwijs en -canon in crisis (het oude Bildungsconcept wordt in vraag gesteld) en de narratieve wending in verschillende kennisdomeinen en de popularisering van 'het verhaal' en 'cultuur' in publieke discussies (Kreiswirth). In deze narratieve benadering (zie o.a. Bruner 1986 Egan voor educatie en psychologie; Rorty 1989, Ricoeur 1984-88 voor filosofie; MacIntyre 1981, Nussbaum 1990, Taylor 1989 voor ethiek, Hayden White 1973 voor geschiedenis; Schank voor psycholgie) staat de betekenisconstructie via verhalen en de constructie van maatschappelijke & persoonlijke waarden in verhalen centraal. Deze "narratieve wending" impliceert onder andere een verruiming van wat een verhaal betekent en een verdieping van hoe verhalen kunnen ingezet worden in diverse kennis- en praktijkgebieden (Kreiswirth 1992 & 2000).

Vanuit deze narratieve wending willen we de huidige staat van cultuur- en literatuuronderwijs inbedden in het breder begrip van verhalen in de narratieve wending. In dit doctoraatsonderzoek, wil ik allereerst het belang van het narratieve onderzoeken in discussies over en legitimaties van literatuuronderwijs, vooral gefocust op het begrip Bildung. Een eerste stap is de narratieve analyse van de constructie en representatie van literatuur (onderwijs, lezen, schrijven) in populaire en/of fictionele narratieve (bv. Dead Poets Society¸ Robinson Crusoe, de graphic novel). Ten tweede, wil ik het belang van het narratieve paradigma in de lerarenopleiding onderzoeken via implementaties van verhalen en narratieve processen (bv. schoolfilms als ankerpunten voor identiteitsontwikkeling als leerkracht, positionering tgov. romanfragmenten, de idee van narratieve lesvoorbereidingen)

Hiervoor vertrekken we vanuit inzichten van oa., discursieve (repertoires van Potter & Wheterell, positioning van Harré), retorische (equipment for living Burke; the company we keep Booth), cogntief/narratologische (Herman; Stockwell) communicatief/narratieve (Fisher) ethisch/narratieve (MacIntyre, Ricoeur) theorieën en methodologieën . Binnen dit proefschrift wordt dan ook toegespitst op het nut & potentieel van literatuur, de kennis die leerlingen verwerven door verhalen, en de educatieve settings waarin dit kan gebeuren.

 

Publicaties

 

 

Opleiding en ander werkervaring

Licentiaat in de Germaanse Taal- en Letterkunde (2005-2006): geslaagd met grote onderscheiding (Engels - Literatuurwetenschap)
Master Literatuurwetenschap (Interuniversitair: KULeuven, UGent, UA, VUB, 2006-2007): geslaagd met grote onderscheiding

Oktober 2007 - januari 2008: Kunstencentrum Vooruit - (web)redacteur